Zowel de inhoud van deze website (www.joshv.com) als de inhoud van alle andere publicaties van www.joshv.com is met veel zorgvuldigheid samengesteld. JOSH V B.V. kan echter geen garanties geven met betrekking tot het karakter, de juistheid of de inhoud van deze informatie. 

DISCLAIMER

Deze website en alle bijbehorende onderdelen daarvan zijn eigendom van JOSH V B.V. Het is niet toegestaan om de website www.JOSHV.com of delen van de website openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder de expliciete (schriftelijke) goedkeuring van JOSH V B.V. Het is wel toegestaan om voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden van bovenstaande punten gebruik te maken.

De informatie op www.joshv.com wordt door ons team met zorg samengesteld en weergegeven. Het is helaas mogelijk dat er soms onjuiste, onvolledige of verouderde informatie op de website staat. Wij streven ernaar om alle informatie zo snel mogelijk bij te werken, wanneer dit nodig is. Alles wordt zo spoedig mogelijk in het werk gezet om eventueel misbruik te voorkomen. De website www.joshv.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.